برای گناه نکردن برنامه ریزی کنید... آیا برای این بی سر و سامانی خود، برنامه و وقتی مشخص کرده ایم؟ آیا تصمیم گرفته ایم که روزی دیگر گناه نکنیم یا این که همین وضع را می خواهیم ادامه دهیم؟ اگر نمی خواهیم این وضع ادامه داشته باشد، برای آن وقتی تعیین کنیم، یک ماه، شش ماه، یک یا چندسال؛ خلاصه اگر بخواهیم تا زنده ایم این گناه کردن را ادامه دهیم، خطرناک است، پس حداقل حدی برای گناه مان تعیین کنیم. جناب عشق، مجموعه رهنمودهای حضرت آیت الله محمدتقی بهجت(ره)،


انجمن اختصاصی ایران لیگ
موضوع مورد نظر وجود ندارد.

 انتخاب پوسته: